Poszukaj pomocy jeśli jesteś uzależniony

W każdy nałóg można szybko popaść. Tylko, że gorzej jest już z wyjściem z niego. Nad uzależnieniem ciężko zapanować. walka może być przegrana jeśli nie mamy silnej woli i nie umiemy nad tym zapanować
W każdy nałóg można szybko popaść. Tylko, że gorzej jest już z wyjściem z niego. Nad uzależnieniem ciężko zapanować. walka może być przegrana jeśli nie mamy silnej woli i nie umiemy nad tym zapanować( ośrodek uzależnień ). Nałogiem może stać się wszystko: internet, komórka, narkotyki, alkohol, hazard, papierosy, leki, seks itp. Uzależnieni muszą poszukać pomocy u specjalisty lub wsparcia u kogoś bliskiego( ośrodek uzależnień ). Osoby na głodzie alkoholowym, narkotykowym czy lekowym często przestają panować nad sobą i zachowują się jak szaleni. Alkoholizm, narkomania, lekomania mają wiele zgubnych skutków. Wycieńczają organizm, niszczą narządy a czasem doprowadzają do załamań, samobójstw i śmierci. Ośrodek uzależnień to placówka stworzona z myślą o wszystkich ludziach borykających się z uzależnieniami. Ośrodek uzależnień prowadzi leczenie stacjonarne i ambulatoryjne. Celem prowadzonych terapii jest zwiększenie zdolności utrzymywania trwałej abstynencji, pomoc w odbudowaniu własnej drogi życiowej, nauka umiejętności służących rozwiązywaniu problemów osobistych i nauka umiejętności radzenia sobie z objawami głodu. Dzięki terapiom indywidualnym i grupowym uzależnieni odzyskują kontrolę nad swoim zachowaniem i odzyskują zdrowie psychiczne.